Gabriella Sabbah

Gabriella Sabbah


Gabriella Sabbah er en 11 år sanger fra Sandefjord. Tross sin unge alder så har Gabriella vunnet 1. pris i sin klasse i Midgardkonkurransen for sangere og 2. pris under nasjonal UMM finale for sangere. Hun var yngste deltaker i begge konkurransene. Hun har også vunnet noen priser i internasjonale konkurranser. Gabriella er veldig en aktiv musiker og synger jevnlig i forskjellige kirker i Vestfold, sykehjem, konserter med sine søsken og musikk festivaler. Gabriella er i tillegg en dyktig pianist og har vunnet 1. pris i Midgardkonkurransen og nasjonal UMM finale som pianist.